Firma nasza świadczy usługi w zakresie odszczurzania, zwalczania insektów oraz likwidacji drobnoustrojów chorobotwórczych. Działalność swoją rozpoczęliśmy w roku 1991. Od samego początku koncentrowaliśmy się na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych kwalifikacji, tak aby nasze usługi były bezpieczne i skuteczne. w roku 1995 powstało Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, którego jesteśmy współzałożycielami.
W kolejnych latach wyspecjalizowaliśmy się we wdrażaniu i obsłudze programu ochrony przed szkodnikami, będącego elementem GMP oraz systemu HACCP (więcej w dziale Usługi).

Przez ostatnie lata firma Karaś brała czynny udział w walce z zagrożeniami biologicznymi, takimi jak:

  • Od 2001 r. braliśmy udział w wielu akcjach likwidacji zagrożeń bioterrorystycznych. Między innymi na Poczcie Głównej w Katowicach, na Lotnisku w Pyrzowicach, w Katowickim Ośrodku Postępu Technicznego.
  • Jesteśmy jednym z członków grupy działania (wyznaczonej przez Wojewodę Śląskiego) ujętych w wojewódzkim planie działań na wypadek wystąpienia epidemii.
  • Po powodzi w 2010 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzaliśmy wielkoobszarowe odkomarzania terenów popowodziowych na zlecenie Wojewody Śląskiego.
  • Nasza firma. przeszła pozytywnie weryfikację Państwowej, Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Katowicach i została wytypowana do grona Firm DDD reagujących na wezwania w sytuacjach kryzysowych.

Od 2020 roku uczestniczymy przy zwalczaniu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w całej Polsce

 

  • W 2022 roku uzyskaliśmy certyfikację normy CEPA EN 16636:2015